Enterprise Europe Network

Wsparcie dla biznesu

 

Enterprise Europe Network to sieć instytucji w ramach której działa również Dobry Stolarz; otoczenia biznesu działających głównie na rzecz przedsiębiorstw sektora MŚP, której celem jest pomoc w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów gospodarczych. Obecnie sieć EEN zrzesza ponad 580 instytucji (izby handlowe i przemysłowe, centra technologii, instytucje naukowe, agencje rozwoju regionalnego itp.) z ponad 47 krajów. Sieć EEN stanowi kontynuację działania Innovation Relay Centres (IRC) oraz Euro Info Centers (EIC). Insytucje zrzeszone w raamch sieci EEN świadczą usługi usługi informacyjne i doradcze z zakresu wspierania międzynarodowego transfeu technologii, zakładania i prowadzenia działalności poza granicami kraju, poszukiwania i pomocy w pozyskiwaniu dofinansowania inwestycji itp.


do górystrona główna