Jakość

Perfekcja nie boi się wnikliwości

 

Dobry Stolarz Gąska Sp.J. jest przedsiębiorstwem prywatnym, zajmującym się precyzyjną obróbka drewna i produktów drewnopochodnych, w tym płyt mdf, płyt wiórowych, sklejek, ze szczególnym uwzględnieniem obróbki CNC. Celem nadrzędnym spółki jest stały rozwój poprzez wykonywanie usług o wysokim poziomie jakości, spełniających ciągle rosnące wymagania i oczekiwania Klientów, a jednocześnie odpowiadających przepisom prawnym.

 

 

Dobry Stolarz dba o jakość

Mając na uwadze potrzeby Klientów Dobry Stolarz zmierza do uzyskania ich trwałego zaufania i zapewnienia im produktów najwyższej jakości tak, aby stać się dla obecnych i potencjalnych Klientów wiarygodnym partnerem. Spółka dąży do umocnienia swojej pozycji na rynku krajowym, mając jednocześnie na uwadze troskę o rynki zagraniczne.


Dobry Stolarz wie, że realizowanie powyższych zamierzeń wiąże się przede wszystkim z terminowym oraz kompleksowym wykonywaniem produktów o najwyższym poziomie jakości. Dobry Stolarz jest w pełni świadomy, że podstawowym warunkiem do osiągania takich postanowień jest trwała efektywność ekonomiczna, ponieważ tylko ona umożliwia realizację celów jakościowych.

 

 

Realizując Politykę Jakości Dobry Stolarz zobowiązuje się do:

  • przeglądów i doskonalenia organizacji systemu zarządzania
  • ciągłego doskonalenia poziomu wykonywanych produktów i dbania o wysoką jakość oferowanych towarów, zapobiegając w ten sposób powstawaniu błędów i zmniejszając ilość reklamacji
  • zaangażowania wszystkich pracowników w sprawy jakości

 

Wszyscy pracownicy odpowiedzialni są za jakość swojej pracy. Spółka umożliwia Współpracownikom pełne wykazanie swoich zdolności i umiejętności, stały rozwój zawodowy i osobisty. Celem Dobrego Stolarza jest zrównoważony rozwój. Spółka utrzymuje długotrwałe, wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami. Preferuje współpracę z dostawcami oferującymi towary i usługi o jakości odpowiadającej jej wymaganiom.


Zadowolenie Klientów, satysfakcja współpracowników i dostawców oraz ich pozytywna ocena są podstawą trwałego rozwoju i wyznaczają kierunki działań doskonalących w spółce.


Zgodnie z Polityką Jakości, Dobry Stolarz Gąska Sp.J. zobowiązuje się spełniać wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, jednocześnie realizując zasadę ciągłego doskonalenia.

 

Śmiało, sprawdź najwyższą jakość naszych produktów.


do górystrona główna