Tytuł projektu
: Wzrost konkurencyjności firmy DOBRY STOLARZ GĄSKA poprzez wprowadzenie do produkcji nowatorskiej gamy akcesoriów kosmetycznych z wbudowanym modułem elektronicznym

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie nowej gamy produktów, uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, tj. inteligentnych tarek pod marką MIACALNEA GURU
Planowane efekty: Projekt dotyczy budowy hali produkcyjnej w miejscowości Tuszów Narodowy oraz zakupu linii technologicznej do produkcji nowatorskiego asortymentu kosmetycznego wraz z oprogramowaniem do zbierania i analizy danych empirycznych, które będą służyć wprowadzeniu na rynek innowacyjnego w skali międzynarodowej, dotychczas niewytwarzanego przez wnioskodawcę produktu.

Wartość projektu: 5 164 770,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 799 999,99 PLN

Nasza firma realizuje:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, podziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand

 

Tytuł projektu:

Dobry Stolarz i świat u zdrowych stóp

 

Cel projektu:

Promowanie na rynkach międzynardowych innowacyjnych produktów z naturalnego surowca (drewna) wykorzystywanych w branży kosmetycznej.

 

Efekty/rezultaty:

Znaczny wzrost eksportu firmy i jego udział w całości obrotów przedsiębiorstwa, wzrośnie internacjonalizacja firmy i rozpoznawalność jej marki na rynkach międzynarodowych, będzie miało miejsce zdobycie nowych rynków i nowych dystrybutorów. Wzrośnie też udział innowacyjnych produktów w ofercie firmy (nowe wyroby, oparte głównie na wynikach prac B+R będą kierowane głównie na eksport) oraz koncentracja firmy na pracach B+R, które będą gwarancją dlaszego, opartego na eksporcie rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu: 1 224 157,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 577 245,00 zł

Beneficjent: Dobry Stolarz Gąska Sp. J. 

Informujemy, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 7.1 - Wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów Cosmoprof Worldwide Bologna, 15-18 Marca 2018r. w Bolonii, Włochy.", opublikowanym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1080733 pod numerem ogłoszenia 1080733 Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty, w związku z czym na podstawie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamierza przystąpić do realizacji Zamówienia w trybie pozakonkurencyjnym. Zainteresowanych wykonawców/dostawców zapraszamy do składania ofert na wzorze formularza, udostępnionym w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe nr 7.1B
- Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań

 


Informujemy, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 3.2 - Wykonanie zabudowy narodowej stoiska podczas targów interCHARM, 20-22 Wrzesień 2017r. w Kijowie, Ukraina", opublikowanym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1051702 pod numerem ogłoszenia 1051702 Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty, w związku z czym na podstawie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamierza przystąpić do realizacji Zamówienia w trybie pozakonkurencyjnym. Zainteresowanych wykonawców/dostawców zapraszamy do składania ofert na wzorze formularza, udostępnionym w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe nr 3.2B
- Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań
Wzór umowy

 


Informujemy, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 5.2 - Wykonanie zabudowy narodowej stoiska podczas targów interCHARM, 25-28 Październik 2017r. w Moskwie, Rosja", opublikowanym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1039311 pod numerem ogłoszenia 1039311 Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty, w związku z czym na podstawie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamierza przystąpić do realizacji Zamówienia w trybie pozakonkurencyjnym. Zainteresowanych wykonawców/dostawców zapraszamy do składania ofert na wzorze formularza, udostępnionym w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe nr 5.2B
- Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań
Wzór umowy

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.3

Bilety lotnicze dla 3 osób na trasie Warszawa-Dubaj-Warszawa

Pobierz zapytanie z załącznkami (zip)

(Zapytanie ofertowe, wzór formularza oferty, wzór oświadczenia, wzór umowy)

 

14/03/2017 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU Zapytania ofertowego nr 2.3 z dnia 03.03.2017r. na "Bilety lotnicze dla 3 osób na trasie Warszawa-Dubaj-Warszawa".

Pobierz informację (pdf)

 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.2

Zakwaterowanie dla 3 osób w Dubaju, w dniach 12-17 Maja 2017r. podczas

targów kosmetycznych BeautyWorld Middle East, 14-16 Maja 2017r.

oraz transfery lotnisko-hotel, hotel-lotnisko i 24 godzinna asysta telefoniczna pracownika biura podróży

Pobierz zapytanie z załącznkami (zip)

(Zapytanie ofertowe, wzór formularza oferty, wzór oświadczenia, wzór umowy)

 

13/03/2017 - INFOMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA wyboru Oferty na Zapytanie ofertowe nr 2.2 na "Zakwaterowanie dla 3 osób w Dubaju, w dniach 12-17 Maja 2017r. podczas targów kosmetycznych Beauty World Middle East, 14-16 Maja 2017r. oraz transfery lotnisko-hotel, hotel-lotnisko i 24 godzinna asysta telefoniczna pracownika biura podróży"

Pobierz informacje (pdf)

 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4B

Wykonianie materiałów propocyjno-informacyjnych (TargiCosmoprof Bolonia 2017)

Pobierz zapytanie z załącznkami (zip)

(Zapytanie ofertowe, wzór formularza oferty, wzór oświadczenia, wzór umowy, wizualizacja pendrive)

 

6/03/2017 - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA wyboru Oferty na Zapytanie ofertowe 1.4B na "Wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych"

Pobierz informację (pdf)

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4

Zakup naniesienie logotypów oraz dostawa materiałów promocyjnych.

Pobierz zapytanie z załącznkami (zip)

23/02/2017 - PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.4 z dnia 20/02/2017

Pobierz pytania i odpowiedzi

23/02/2017 - PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.4 z dnia 20/02/2017

Pobierz pytania i odpowiedzi

24/02/2017 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.4 z dnia 20/02/2017

Pobierz unieważnienie

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.3

Zakwaterowanie 3 osób w Bolonii lub okolicach w dniach 15-21 Marca 2017r.podczas targów Cosmoprof Bolonia

Pobierz zapytanie

 

16/02/2017 - PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.3

Pytanie:

Uprzejmie proszę o informację, odnośnie struktury pokoi dla zakwaterowania 3 osób.

Odpowiedź:

W Formularzu oferty określono:„Kryterium D. Standard pokoi  maksymalnie 10 pkt. Dotyczy pokoi w Hotelu wskazanym w Kryterium B, w którym nastąpi zakwaterowanie. Oświadczam, że zakwaterowanie dla trzech osób w dniach 15-21 Marca 2017r. nastąpi:

w pokojach jednoosobowych

w pokoju dwuosobowym + jednoosobowym

w pokoju trzyosobowym

Proszę wstawić znak X w odpowiednie pole. Wstawienie znaku X w więcej niż jedno pole, lub w żadne z pół traktowane będzie, jak zobowiązanie do zapewnienia zakwaterowania dla trzech osób w pokoju trzyosobowym.” Każdy pokój hotelowy, bez względu na ilość łóżek znajdujących się w pokoju,  może zostać dostosowany  do jednoosobowego, dwuosobowego, lub trzyosobowego. W ofercie musi znaleźć się zapis, że nocleg nastąpi : w pokojach jednoosobowych, lub  w pokoju dwuosobowym + jednoosobowym, lub w pokoju trzyosobowym. Na fakturze musi  znaleźć się zapis zgodny z deklaracją zawartą w ofercie.

 

23/02/2017 - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU OFERTY 

Informacja

 


 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIEU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.2

Pobierz unieważnienie

 

 


 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Wynik postępowania

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.2

Zakwaterowanie 3 osób w Bolonii lub okolicach w dniach 15-21 Marca 2017r. podczas targów kosmetycznych Cosmoprof Bolonia, 17-20 Marca 2017r.

Pobierz zapytanie

 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na opracowanie projektu wzorniczego w ramach RPO IR, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Pobierz zapytanie

Pobierz formularz oferty

 

 


 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyniku postępowania wyboru oferty na wynajem powierzchni wystrawienniczej wraz z zabudową Targi Cospoprof Bolonia, Włochy

Pobierz dokumnet

 

 


 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU OFERTY

Wynik postępowania

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wynajem powierzchni wystawienniczej i zabudowy na targi kosmetyczne COSMOPROF Bolonia 2017, 17-20 Marca 2017

Pobierz zapytanie

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wynajem powierzchni wystawienniczej na targi kosmetyczne BEAUTYWORLD MIDDLE EAST w Dubaju, 14-16 maj 2017

Pobierz zapytanie

 


 

 

ANULOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND. Tytuł projketu: "Dobry Stolarz i świat u zdrowych stóp".

Pobierz dokumnet

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tytułem aplikacji do Programu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND. Tytuł projketu: "Dobry Stolarz i świat u zdrowych stóp".

Pobierz zapytanie

 


 


 

INFORMACJA

O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na „Przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej dla Dobry Stolarz Gąska Sp. jawna” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.

Pobierz wynik (zip)

 

 


 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEPROWADZENIE AUDYTU I OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ DLA DOBRY STOLARZ GĄSKA SP.J.

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, DZIAŁANIE 1.4 "WZÓR NA KONKURENCJĘ"

Pobierz zapytanie

 

 


 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYBÓR WYKONAWCY W ZAKRESIE OPRACOWANIA MODELU I STRATEGII BIZNESOWEJ INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA W RAMACH I ETAPU DZIAŁANIA 1.2 POPW

Pobierz zapytanie

 

 


 


 

Nazwa Projektu: wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu "Eksport - działaniem zwiększającym konkurenycjność i rozwój firmy Dobry Stolarz Gąska Sp. J."

 

Nazwa Beneficjenta: Dobry Stolarz Gąska Sp. J.

Kwota kwalfikowana: 365 300,00 PLN

Kwota dofinansowania: 274 600,00 PLN

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% kwoty dofinansowania, tj. 233 410,00 PLN

Okres realizacji Projektu: 17.09.2013 r. - 31.08.2015 r.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

"Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość"

 

 

 


 


 

 

Zapytania ofertowe i informacyjne

W związku z realizacją projektu RPPK.01.01.00-18-607/09 pn. „Naprawdę Dobry Stolarz” w ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zwracamy się z prośbą o przedstawienie:


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa
„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa

„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

 

 

 


 


 

 

We współpracy z Katedrą Inżynierii Procesowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie prowadzimy projekt pt. Opracowanie zasad i sposobów wykorzystania nowych technologii oraz znaczące ulepszenie dotychczasowych technologii produkcji dla firmy Dobry Stolarz Gąska Spółka Jawna, poprzez zaprojektowanie układu linii produkcyjnych w nowo powstającej hali zakładowej dzięki wsparciu z programu Wsparcie w ramach dużego bonu prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 do górystrona główna