Projekty UE

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy DOBRY STOLARZ GĄSKA poprzez wprowadzenie do produkcji nowatorskiej gamy akcesoriów kosmetycznych z wbudowanym modułem elektronicznym

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie nowej gamy produktów, uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, tj. inteligentnych tarek pod marką MIACALNEA GURU

Planowane efekty: Projekt dotyczy budowy hali produkcyjnej w miejscowości Tuszów Narodowy oraz zakupu linii technologicznej do produkcji nowatorskiego asortymentu kosmetycznego wraz z oprogramowaniem do zbierania i analizy danych empirycznych, które będą służyć wprowadzeniu na rynek innowacyjnego w skali międzynarodowej, dotychczas niewytwarzanego przez wnioskodawcę produktu.

Wartość projektu: 5 164 770,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 799 999,99 PLN